PR MAŠTALE

Místo:u Litomyšle
GPS:49°49'11,950"N, 16°7'58,965"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Přírodní chráněný výtvor se nachází asi 15 kilometrů od Litomyšle mezi Budislaví a Novými Hrady. Toulovcovy Maštale mají rozlohu 1083,6 hektarů a jsou to skály, které jsou tvořeny svrchnokřídovými pískovci mořského původu. Důsledkem vlivu počasí větrné a vodní eroze došlo k vytvoření romantických útvarů jako například Kuchyně, Sklep, Zvon, Myší díra, Kolumbovo vejce, Panský stůl a Velryba. Toulovcovy Maštale jsou také spojené s pověstí o loupeživém rytíři Vavřinci Toulovcovi, který se údajně se svou družinou ukrýval ve skalních slojích. Proto také název Toulovcovy maštale.

Přírodní rezervace Maštale byla zřízena vyhláškou OkÚ Chrudim dne 1. prosince 1993 a OkÚ Svitavy dne 26. června 1992 a zaujímá území v povodí horního toku Novohradky na rozmezí České tabule (Loučenské tabule) a Českomoravské vrchoviny. Nachází se na rozmezí okresu Chrudim a Svitavy, na katastrálních územích Bor u Skutče, Budislav, Jarošov u Litomyšle, Leština, Nové Hrady, Paseky, Podměstí, Proseč a Zderaz.