NAUČNÁ STEZKA "CESTA KOLEM SVĚTA"

Místo:Třeboň
WWW:http://www.trebonsko.cz/cesta-kolem-sveta
GPS:49°0'4,811"N, 14°46'17,258"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Délka trasy: 12 km, kruhová

Zaměření: (botanická, hostorická apod.)

Nadm. výška:

Doba návštěvy: neomezená, celoročně

Počet zastavení: 16

Vhodná pro: pěší; děti

Značení:

Jazykové mutace:

Popis trasy:
Naučná stezka Cesta kolem Světa tvoří 12 kilometrů dlouhý uzavřený okruh kolem rybníku Svět (na jihozápadním okraji města Třeboně).

Na 16 informačních tabulích stezka poskytuje návštěvníkům základní informace o vývoji Třeboňska. Většina informačních panelů je věnována základním ekologickým vztahům v přírodě a jednotlivým rostlinným a živočišným druhům, typickým pro různá společenstva třeboňské krajiny. Mimo to také přibližuje historii rybníkářství, lázeňství a vývoj lidové architektury.

Trasa stezky vede po polních a lesních cestách, část po lučních pěšinách a také po hrázi rybníka Svět. K vybavení stezky patří i odpočinková místa s lavičkami, mnohé s výhledy do okolní krajiny.

Naučná stezka kolem Světa vybudovala ZO ČSOP již v roce 1985, od té doby byla několikrát rekonstruována.

Zastávky:

 • Hotel Bohemia – Regent (na začátku lázeňského parku)
 • Lázeňský park – historie a současnost lázeňství v Třeboni
 • Břehy rybníka – mokřadní rostliny
 • Polní meze – spojení mezi centry ekologické stability krajiny
 • Vimperky 1 – základní typy rašelinišť
 • Vimperky 2 – vývoj a význam rašelinišť
 • Spolský potok – biokoridory, biocentra, přechodová společenstva
 • Rybník Dolní Zlatník – výstavba rybníků, chov ryb, dub letni (strom o obvodu 5,6 m, chráněný státem)
 • Louky Třeboňska – různé typy luk
 • Spolský mlýn – mlýn s kapličkou z r. 1861
 • Borový les – lesy Třeboňska
 • Odměny – historie osídlení, lidová architektura
 • Cirkviční rybník – chov ryb, vodní ptactvo
 • Park u Schwarzenberské hrobky – historie hrobky a přilehlého anglického parku
 • Rybník Svět – základní informace o rybnících Svět a Opatovický rybník
 • Šustův pomník – významní rybníkáři na Třeboňsku

Dostupnost:

 • Vzdálenost vzdušnou čarou: 23 km JZ od Jindřichova Hradce
 • Vlakem: vlaková stanice Třeboň lázně, cca 1 km
 • Autobusem:
 • Pěšky: 300 m od Masarykova náměstí u zámku
 • Na kole:
 • Autem:

ZDROJ INFORMACÍ: http://www.trebonsko.cz/cesta-kolem-sveta