KLAUSOVÁ SYNAGOGA - PRAHA JOSEFOV

Negarantovaná informace
Adresa:U Starého hřbitova 1, 110 00 Praha
WWW:https://www.jewishmuseum.cz/pamatky-a-expo...
GPS:50°5'23,720"N, 14°25'2,100"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Klausová synagoga je součástí Židovského muzea. Původně raně barokní synagoga ze 17. století byla přestavěna ve stylu neorenesance. Hraničí se starým židovským hřbitovem. Jméno má z německého „Klaus“ s významem „malá budova“, ale synagoga je z Pražského židovského města ta největší.

EXPOZICE

Židovské tradice a zvyky
Expozice nejprve seznamuje se základními prameny judaismu - hebrejskou biblí (Tanachem) a Talmudem, umožňuje prohlédnout si rozvinutý svitek Tóry včetně jeho ozdob – ručičky k ukazování v textu, povijanu, pláštíku, štítu a nástavců.

Více informací Židovské muzeum v Praze

Zdroj informací: www.jewishmuseum.cz