ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI

Negarantovaná informace
Adresa:Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
Telefon:+420 378 370 111
Fax:+420 378 370 150
Email:info@zcm.cz
WWW:https://zcm.cz/o-muzeu/objekty/hlavni-budo...
GPS:49°44'41,675"N, 13°22'43,595"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Muzeum bylo založeno v roce 1878. Muzeum je umístněno v novorenesanční budově se secesními interiéry. Budova patří k nejzajímavějším stavbám centra Plzně.

Muzeum je členem Asociace muzeí a galerií ČR.

EXPOZICE

Plzeňská městská zbrojnice - obsahuje nejstarší soubor palných zbraní v Evropě z konce 14. a počátku 15. století. Součástí zbrojnice je největší sbírka palných zbraní z 1. poloviny 16. století, příslušející městské hotovosti. Nejmladší část tvoří palné zbraně třicetileté války z počátku 17. století. Expozice je doplněna ukázkami dobových oděvů.
Pohledy do minulosti Plzeňského kraje - archeologická expozice seznamuje návštěvníky muzea s pravěkým osídlením kraje od nejstarších dob do raného středověku.
Pohledy do minulosti Plzeňského kraje - historická expozice seznamuje návštěvníky muzea s dějinami západních Čech od 10. do poloviny 19. století.
Umělecké řemeslo / Užité umění - velké sbírky skla a keramiky, cizího i českého porcelánu, prací ze železa, cínu i drahých kovů, hodin a hodinek, sakrálního umění, plakátů a grafických listů. Reprezentativní výběr ze sbírky antického umění či exotická kolekce řemeslně náročných prací z Blízkého i Dálného Východu.

PROVOZNÍ DOBA

OTEVŘENO CELOROČNĚ: út - ne, 10.00 - 18.00 hod.
V pondělí zavřeno, neplatí v den státního svátku.

SLUŽBY

 • Rezervace objednávek hromadných prohlídek expozic a výstav.
 • Muzejní knihovna.
 • Prodej odborných publikací.
 • Občerstvení v kavárně.
 • Šatna s obsluhou
 • Pronájem přednáškového sálu.
 • Přednášky, komentované prohlídky, výukové programy, tvůrčí dílny, odborné semináře a konference.
 • Prostory nabízí k pořádání svatebních obřadů, koncertů a jiných kulturně společenských akcí.

BARIÉRY

Bezbariérový přístup v přízemí i do vyšších pater - výtahem, ale je třeba se předem ohlásit telefonicky, aby byl zajištěn ve výtahu doprovod.

VSTUPNÉ

  Expozice užitných řemesel
 • základní od 80 kč
 • zlevněné od 40 Kč
 • rodinné od 180 Kč

 • Ostatní expozice
 • základní 60 Kč
 • zlevněné 30 Kč
 • rodinné 130 Kč

DOSTUPNOST

Muzeum je vzdáleno asi 350 m od Náměstí Republiky. Naproti budovy je autobusová zastávka Muzeum (Bus 20, Bus 33, Bus 39, Bus 40). 900 m od žst. Plzeň hlavní nádraží.
Parkování placení, vzdálenost 350 m.
Akce u nás