ELEKTRÁRNA HRADEC KRÁLOVÉ

Negarantovaná informace
Adresa:Křižíkova 233/4, 500 03 Hradec Králové
Email:cez@cez.cz
WWW:http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina...
GPS:50°12'25,421"N, 15°49'33,176"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Východní Čechy lze považovat za kolébku elektrifikace v Čechách. Vodní elektrárna na Labi byla do provozu uvedena již v roce 1912. Původní secesní charakter stavby byl později doplněn rozšiřováním provozních budov ve stylu časné moderny. Stavba betonového mostu proběhla v letech 1911-1912.

V nedávné době prošla elektrárna mnoha opravami, včetně fasád a provozního dvora. K jejímu 85. výročí bylo zprovozněno slavnostní nasvícení historické budovy. Autorem návrhu současného nasvícení je pařížský návrhář Marc Lizeé. Pro slavnostní nasvícení bylo instalováno celkem 139 převážně reflektorových svítidel.

Technické informace:
Elektrárna měla 3 vodní třípatrové turbíny. Výroba elektrické energie byla zajišťována ve formě třífázového střídavého proudu. Už od počátku projektu se uvažovalo o dodávce zdejší elektrické energie i do okolních obcí. Rozvod elektrické energie o vysokém napětí byl zabezpečován výhradně kabelovou sítí. Proud vysokého napětí se transformoval v transformačních stanicích na konzumní napětí 125 V. V roce 1912 bylo v Hradci Králové 30 a v majetku Svazu dalších 44 transformačních stanic. Na královéhradeckou elektrárnu tak bylo připojeno 74 transformačních stanic se 77 transformátory o celkovém výkonu 1568,8 kVA.

Zajímavosti
Navštivte unikátní technickou památku. Najdete ji přímo ve městě Hradec Králové. Všichni zájemci o její návštěvu se mohou o kvalitě chráněné památky přijít přesvědčit na vlastní oči.

Vstupné

ZDROJ INFORMACÍ: www.cez.cz