PP STŘÍBRNÉ JEZÍRKO U FULNEKU

Informace garantovaná majitelem/správcem
Místo:Fulnek (obec Jestřabí)
Adresa:742 45 Fulnek
WWW:http://www.ic-fulnek.cz/stribrne%2djezirko...
GPS:49°41'0,360"N, 17°52'8,610"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Oderské vrchy jsou známé především těžbou břidlic a galenitu, která na tomto území probíhala ještě v minulém století. Pohořský kopec, jehož geologický podklad tvoří flyšovité vrstvy s převahou břidlic, byl rovněž bohatý na výskyt galenitové rudy. Takto zde postupně vznikly tři dobývací prostory, z nichž nejzajímavější a nejkrásnější je bývalá těžní jáma nedaleko Jestřábí. Přibližně od poloviny 17. století je tento galenitový důl opuštěný
a postupně zatopený. Takto vzniklo unikátní jezírko bohaté na vodní
a bahenní rostlinstvo a četné druhy obojživelníků, které je chráněno jako přírodní památka o rozloze 0,22 ha.

POLOHA

Jezírko se nachází v části Jestřábí na jih od Fulneku. K rozcestí U Stříbrného jezírka vede červená TZ z Fulneku do Oder.

ZDROJ INFORMACÍ: www.ic-fulnek.cz