SKALKY SKŘÍTKŮ U KARLOVÝCH VARŮ

WWW:http://www.obeckyselka.cz/sk.htm
Pro detail klikni
Zobrazení na mapě

Zhruba 3 km jihozápadně od obce Kyselka se nachází velmi vzácná geologická lokalita. Ve srázné vrcholové stěně kóty Schwedelberg, tvořené třetihorními sopečnými vyvřelinami bazaltu, je zhruba šedesát válcovitých dutin o průměru od několika centimetrů do 1, 5 metru. Hloubka otvorů činí až 5 metrů. V minulosti měla tato geologicky zajímavá lokalita nejrůznější označení. Nejvíce byly nazývány doupata, pernice trpaslíků, díry trpaslíků. Podle pověstí zde sídlili skřítkové. O původu nevšedních dutin vznikla řada vědeckých hypotéz.

Dnes se většina geologů domnívá, že záhadné otvory vznikly zvětráním vyvrácených kmenů stromů ve vulkanických sedimentech. Skalky skřítků jsou chráněným přírodním výtvorem.


ZDROJ INFORMACÍ: www.czecot.cz